Velkommen til Fanø Sommerkoncerter 2021.

Velkommen til Fanø Sommerkoncerter 2021
Efter sidste års aflysning af koncertrækken, ”Fanø Sommerkoncerter”, drister vi os i år til, trods den
uforudsigelige udvikling i den stadig aktuelle og aktive coronaepidemi, at gennemføre i alt 17 koncerter i
juli og august, og vi glæder os til at kunne slå dørene op til de smukke og akustisk velklingende kirkerum i
Nordby og Sønderho kirker.
Det sker selvfølgelig under iagttagelse og praktisering af alle de af sundhedsmyndighederne foreskrevne
retningslinjer og forordninger. I skrivende stund, primo maj 2021, må der i Nordby Kirke være 195 siddende
tilhørere, og i Sønderho Kirke, 163 siddende tilhørere. Der skal bæres mundbind på vejen ind og på vejen
ud af kirkerne, men ikke i siddende tilstand under koncerterne. Vi håber på forståelse for og medvirken til
at disse retningslinjer bliver overholdt.
Og vi beder ligeledes om forståelse for, at antallet af billetter til koncerterne vil blive begrænset under hensyntagen til det aktuelt disponible antal siddepladser.
Det er vores forsigtige håb, at de nugældende retningslinjer, med en gunstig udvikling af smittetal og spredning, vil kunne lempes yderligere inden begyndelsen af juli måned.
Det er lykkedes os at kunne gen-engagere en række af de kunstnere, som vi sidste år måtte skuffe ved aflysningen af koncertrækken, og sammen med de ny-engagerede solister og ensembler dækker programmet den hævdvundne sammensætning af unge talenter i topklasse og etablerede solister og ensembler af international karat. Af de 17 koncerter afvikles de 11 under Fanø Sommerkoncerters regi, og 6 koncerter arrangeres i samarbejde med Esbjerg International Chamber Music Festival, EICMF.
Vi fortsætter succes’en fra 2019 med at arrangere små eftermiddags-”generalprøver” for børn med voksne, nu kaldet ”Optakt”, hvor man kan få nærkontakt med musikken og musikerne inden aftenens koncert.
Nærmere oplysning om tidspunkter for de enkelte koncerter, de medvirkende kunstnere og specificeret program kan findes på vores hjemmeside, http//fanokoncerter.dk, samt i sæsonens programhæfte.
Vi er dybt taknemmelige for de generøse bidrag fra vore lokale sponsorer samt fra de kulturstøttende fonde. Uden denne opbakning og støtte ville det ikke være muligt at præsentere en koncertrække af så høj kvalitet. Vi glæder os til at byde vore koncertgæster velkomne, både lokale, ferierende og tilrejsende og takker på forhånd for interessen for og tilslutningen til koncerterne.

Vi ønsker publikum rigtig god fornøjelse!

Poul La Cour, formand
Therkel Mikkelsen, kasserer
Lene Kirkegaard, sekretær og PR