Tak for sæsonen der gik op på gensyn i 2020
Fanø Sommerkoncerter kan se tilbage på en velgennemført og velbesøgt koncertsæson 2019.
Vores nye tiltag, ”Genklang”, med eftermiddagskoncerter for børn med voksne viste sig at blive en succes.
Vi oplevede en uventet stor tilslutning til ”Genklang”-koncerterne, og kunne konstatere, at de deltagende
kunstnere gik fuldt og helt ind for at formidle musikken for børnene.
Vi agter at fortsætte med Genklang-konceptet i sæson 2020, og vil her takke vores tilhørere og de
medvirkende musikere for interessen og for deltagelsen i projektet. Ligeledes vil vi her takke vores
sponsorer for deres støtte, som muliggjorde gennemførelsen af projektet.
Sæson 2020 er allerede i støbeskeen, og de programlagte koncerter vil blive indsat i koncertoversigten,
efterhånden som de praktiske detaljer falder på plads.
Vi ser frem til at gense tidligere besøgende koncertgæster og byde nye gæster velkomne til den nye
koncertsæson i Fanø Sommerkoncerter.
Med venlig hilsen
Poul La Cour, formand
Therkel Mikkelsen, kasserer
Lene Kirkegaard, sekretær og PR