Velkommen til Fanø Sommerkoncerter 2019.

Koncerterne finder sted i de to smukke, særprægede ”Salskirker” på Fanø: Nordby og Sønderho Kirker. De brede kirkerum med træloft, uden hvælvinger, giver en intim, velklingende akustik, særdeles velegnet til kammermusik.

I det efterhånden fast etablerede samarbejde med professor Tim Frederiksen og hans Master-Classes i Musikkens hus i Sønderho præsenteres i år en ny strygekvartet i den omfattende række af talentfulde og berømte kammermusikensembler, som er udgået fra hans linje på DMK. De opfører tre kendte strygekvartetter af hhv. Haydn, Schostakovich og Carl Nielsen. Anders Elten er fra Ribe, og vender tilbage til Vestjylland som navnkundig virtuos på koncertmarimba. Trio Con Brio fejrer sit 20-års jubilæum med en ren Beethoven-koncert, med bl.a. Ærkehertugtrioen. Den russiske pianist Ekaterina Mechetina gæster os med et karakterfuldt program med værker af Haydn, Schumann, Chopin og Tchaikovsky. Det frugtbare samarbejde mellem den svenske Stenhammar Quartet og danske Katrine Gislinge udmønter sig i et program med to klaverkoncerter fra Mozarts hånd, og Nordic Baroque Band lever op til sit navn og spiller i Sønderho Kirke værker fra tiden omkring den Store Nordiske Krig. Vi glæder os til et genhør med Trio Vitruvi, der spiller et rent Schubert program og har inviteret musikalske venner med, så ”Forelle-kvintetten” kan opføres. Den smukt klingende fløjte og harpe-Duo Walentin & Denholm spiller i Sønderho Kirke værker fra Bach til den nulevende Andy Scott. Fra Aarhus International Piano Competition har vi inviteret den 3-dobbelte prisvindende danske deltager, David Munk-Nielsen, som her vil spille et spændende program med værker af Bach, Mozart, Liszt, Ravel og Chopin. Som afslutning på programserien præsenterer vi i samarbejde med Esbjerg International Chamber Music festival fire koncerter fra deres perlerække af koncerter med fremragende internationale musikere.

Vi retter en dybtfølt tak for støtten fra lokale hjælpere, firmaer og fonde, lokale såvel som landsdækkende. Uden deres generøse støtte ville en koncertrække med et højt kunstnerisk niveau som denne ikke kunne gennemføres.

En særlig tak retter vi til publikum, trofaste som nytilkomne, ferierende, fastboende og
tilrejsende for deres engagerede og inspirerende fremmøde.

 

Rigtig god fornøjelse ønsker

 

Poul La Cour, formand
Therkel Mikkelsen, kasserer
Lene Kirkegaard, sekretær og PR